Eğitim Videoları

  • Eğitim Videoları

İlk Yardım

Olay Yeri Güvenliğinin Alınması

112'nin Aranması ve Bilgi Aktarılması

Bilinci Kapalı Kazazedenin Araçtan Çıkarılması

Kazazadeye Koma Pozisyonu Verilmesi

Bilinci Açık Kazazedenin Araçtan Çıkarılması

Baş Yaralanmalarında İlk Yardım

Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım

Sedye Üzerine Yerleştirme Teknikleri

Kol Yaralanmalarında İlk Yardım

Direksiyon Eğitimi

Aracın Dış Kontrollerinin Yapılması

Aracın Motor Kontrollerinin Yapılması

Araca güvenli Binme ve İnme

Trafikte Kalkma ve Durma

Trafikte Araç Geçme

Kontrolsüz Kavşakta Düz Gitme

Kontrolsüz Kavşakta Sağa Dönme

Kontrolsüz Kavşakta Sola Dönme

Dönel Kavşakta Düz Gitme

Dönel Kavşakta Sağa Dönme

Dönel Kavşakta Sola Dönme

Tali Yola Köşeden Geri Dönme

İki araç Arasına Park Etme

Trafikte Aracı Geri Çevirme