Yeni Üyelik

Hesap Bilgileri

Abonelik Sözleşmesini okuyun

MADDE 1 - TANIMLAR

TRAFİK SAYFASI EĞİTİM:

Ünvan                   : KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 

Adres                    :  ESENTEPE MAH. MİLENGAZ CAD. NO:73/B-4 KARTAL İSTANBUL

                                KARTAL VERGİ DAİRESİ

                                 5900545322

Telefon                                :  0222 2 400 300

İnternet sayfası:  www.trafiksayfasi.com

E-posta                 :  trafiksayfasi@gmail.com

ABONE:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'ne ait eğitim destek içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

Ad Soyad             :

Adres                    :

Telefon                                :

E-posta                 :

Bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ABONE’nin KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'ne ait eğitim destek içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine (www.trafiksayfasi.com) elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - ABONELİK KAPSAMI

www.trafiksayfasi.com aboneliği, KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ'nin fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, Sürücü Kurslarında öğretilen veya  yetiştirilen sürücü adaylarının daha güvenli bir sürücü olmaları için hazırlanmış sürüş teknik ve bilgilerine ait eğitim destek içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 - ABONELİK SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER

ABONE tarafından seçilmiş olan sınıf erişim paketinde;

 • Elektronik kitaplar,
 • Eğitim videoları,
 • Görsel canlandırmalı ve sesli konu anlatımları,
 • Etkileşimli ve Eğlenceli karikatürler,
 • Frenleme Mesafesi Similatörü,
 • Konu tarama testleri, tema-ünite sınavları,
 • Çoktan Seçmeli Test,
 • Tehlike Algılama Resim Testi,
 • Tehlike Algılama Video Testi ,
 • Ölçme değerlendirme ve raporlama bölümleri yer almaktadır.

MADDE 5 - ABONELİK SÜRESİ

www.trafiksayfasi.com abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren üyenin aldığı pakete göre 1 (Bir)veya 3 (Üç) aydır. ABONE, Direksiyon imtehanında veya Ehliyet sınavında başarı olamadığında trafiksayfasi@gmail  e-posta adresine başarısız olduğunu kanıtlayan belgenin kopyesini yolladığında kaydı ücretsiz otomatik olarak aldığı paket süresi kadar yenilenir.

MADDE 6 – ABONELİK ÜCRETİ

www.trafiksayfasi.com  1 aylık abonelik ücreti KDV dahil 25 TL (Yirmi Beş TL) ve 2 aylık abonelik ücreti KDV dahil 35 TL (Otuz Beş TL)dir.

MADDE 7 – ABONELİK ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ

www.trafiksayfasi.com abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden banka veya kredi kartı ile www.trafiksayfasi.com  Üyelik Şifresi satın alınıp üye olunarak yapılabilir.

 

Kredi Kartı 

İnternet üzerinden kredi kartı ile www.trafiksayfasi.com sayfasına hemen ABONE olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır. 

Kredi kartı ile abonelik satın alan Sürücü Kursu, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada Sürücü Kursu, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. ABONE, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini trafiksayfasi@gmail.com e-posta  adresine bildirme hakkına sahiptir.

 

Banka, PTT Havalesi / EFT 

Sürücü Kursu abonelik ücreti, belirtilen banka, PTT hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu trafiksayfasi@gmail.com e-posta  adresine ulaştırıldığında abone olan sürücü kursuna elektronik ortamda aktivasyon kodu gönderilerek abonelik başlatılır.

 

Şifreli Üyelik Kartı 

Şifreli Üyelik Kartı, sürücü kurslarından, yetkili eğitim danışmanlarından, bayilerden ve üye eğitim kurumlarından temin edilen “Aktivasyon Kodu” www.trafiksayfasi.com sayfasındaki  üye ol bölümündeki üyelik bilgileri doldurularak abonelik başlatılır.

MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. ABONEwww.trafiksayfasi.com internet sitesine abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

8.2. ABONE, siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. ABONE, şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ABONE’ye aittir. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ  ABONEnin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır. 

8.3. ABONEwww.trafiksayfasi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, ABONE başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk ABONE’ye/üyeye aittir. 

8.4. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'nin almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, abone verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunmasından ve abone yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Abone, www.trafiksayfasi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

8.5. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya ilgili mevzuatlar uyarınca kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 

8.6. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ, abonelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ABONE’ler bakımından hüküm ifade edecektir. 

8.7. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ, bu sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'nin sorumluluğu doğmayacaktır. 

8.8. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6/2 çerçevesinde ve işbu abonelik sözleşmesi uyarınca ABONE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. 

8.9. Taraflar, KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 

8.10. ABONE, www.trafiksayfasi.com internet sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'e ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

 

MADDE 9 – GİZLİLİK

9.1. Veri sorumlusu olarak KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ kişisel verilerinizi ilgili mevzuatlarda öngörülen kapsamlarda; sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ’in ilgili birimleri ile paylaşmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi ve ayrıca izin vermeniz halinde satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

9.2. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİABONE’ye ait olan kişisel verilerden ABONE’nin adı ve soyadı ile elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini, ziyaretine ilişkin bilgilerini (IP adresi gibi) üyelik sırasında, iletişim bilgilerinizi ve iletişim içeriğiniz tarafımıza iletişim numaramız veya adreslerimizden ulaşmanız halinde elde edilmekte ve işlenmektedir. Aynı zamanda KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ platformlarının kullanımı sırasında üye hareketleri hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çerezler aracılığıyla izlenmektedir.

9.3. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ tarafından kişisel verileriniz hukuki taahhütleri ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmış olarak, izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari nitelikte olan ve izin vermenizle bağlantılı olmaksızın ticari nitelikte olmayan iletilerin gönderilmesi ve ancak herhangi bir fiziksel ürünü satın almanız halinde size tedarik edebilmemiz amacıyla iş ortağımız olan kargo şirketlerine aktarılabilecektir. Aksi halde KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİABONE bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

9.4. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİABONE’nin kişisel verilerini sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği üzere;

 • 4.a. İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • 4.b. Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • 4.c. KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ'in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması
 • 4.d. ABONE’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması
 • 4.e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde işleyecektir.

9.5. ABONE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanabilmek için ilgili talebini belirterek iadeli taahhütlü posta, noter aracılığıyla veya şahsen teslim yollarıyla ESENTEPE MAH. MİLENGAZ CAD. NO:73/B-4 KARTAL İSTANBUL  adresine gönderimde bulunarak veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan "güvenli elektronik imza" veya kayıtlı elektronik posta ile veya mobil imza ile imzalayarak trafiksayfasi@gmail.com e-posta adresine ulaşarak kişisel verilerinin; a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

9.6. ABONEKRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ'in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

ALICI / ABONE’nin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin trafiksayfasi@gmail.com e-posta adresine e-posta ile KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ 'e ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adrese  iletilebilir.

 

Cayma Bildirimi

 

E- Posta               : trafiksayfasi@gmail.com

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİABONE’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın ABONE’nin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

ABONE, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK

ABONE’nin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ABONE’nin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta ABONE’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

İşbu sözleşme raabonelik süresinin hitamı, ABONE’nin aboneliğini iptal etmesi veya KRONOSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ tafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.